నాసికా స్ప్రే వ్యసనాన్ని నేను ఎలా పొందగలను?

నాసికా స్ప్రే అనేది వాసోకాన్స్ట్రిక్టర్, అంటే ఇది రక్త నాళాలను తగ్గిస్తుంది. ఆ సంకోచం ధరించిన తరువాత, ఆ రక్త నాళాలు వాపు ప్రారంభమవుతాయి. ఇంకా నేర్చుకో. మరింత చదవండి

మీరు ఏ వయసులోనైనా అలెర్జీని పెంచుకోగలరా?

ఎక్కువ సమయం, మీరు పర్యావరణ ట్రిగ్గర్‌లకు అలెర్జీని పొందుతారు. కుక్కలు మరియు పిల్లులు, బొద్దింకలు, గడ్డి, చెట్లు మరియు కలుపు మొక్కలు సాధారణ ట్రిగ్గర్స్. ఇంకా నేర్చుకో. మరింత చదవండి