క్రీడలో డ్రగ్స్ నిషేధించబడ్డాయి

ప్రపంచ డోపింగ్ నిరోధక కోడ్ నిషేధించబడిన జాబితా అంతర్జాతీయ ప్రమాణం నవీకరించబడింది మరియు ప్రతి సంవత్సరం ప్రచురించబడుతుంది. ప్రస్తుతం క్రీడలో నిషేధించబడిన మందులు మరియు పదార్థాలను వీక్షించండి. మరింత చదవండి