బరువు తగ్గడానికి ధ్యానం: ఇది పని చేస్తుందా?

ఆహారం మరియు వ్యాయామంతో పాటుగా ధ్యానంతో కూడిన బరువు తగ్గించే కార్యక్రమాలు ధ్యానం లేని వాటి కంటే మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి. మరింత చదవండి