మినాక్సిడిల్ ఎందుకు షెడ్డింగ్‌కు కారణమవుతుంది?

మినాక్సిడిల్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు జుట్టు రాలడం అనుభవిస్తున్నట్లయితే, శుభవార్త ఏమిటంటే ఇది చాలా సందర్భాలలో తాత్కాలిక దుష్ప్రభావం. ఇంకా నేర్చుకో. మరింత చదవండి