ఆర్థో ట్రై-సైక్లెన్ లో

ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం ఆర్థో ట్రై-సైక్లెన్ లో అధికారికంగా సూచించే సమాచారం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: సూచనలు, మోతాదు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు మరియు ఫార్మకాలజీ. మరింత చదవండి

పసుపు రూట్

వ్యతిరేక సూచనలు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు, టాక్సికాలజీ, ఫార్మకాలజీ మరియు చారిత్రక వినియోగంతో సహా పసుపు రూట్ యొక్క సంభావ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకోండి. మరింత చదవండి

గార్సినియా

వ్యతిరేక సూచనలు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు, టాక్సికాలజీ, ఫార్మకాలజీ మరియు చారిత్రక వినియోగంతో సహా Garcinia యొక్క సంభావ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకోండి. మరింత చదవండి

ప్రోమెథాజైన్ మరియు కోడైన్

ప్రోమెథాజైన్ మరియు కోడైన్ కోసం ప్రొఫెషనల్ గైడ్. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: ఫార్మకాలజీ, ఫార్మకోకైనటిక్స్, వ్యతిరేకతలు, పరస్పర చర్యలు మరియు ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు. మరింత చదవండి

vetprofen

ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం వెట్‌ప్రోఫెన్ అధికారికంగా సూచించే సమాచారం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: సూచనలు, మోతాదు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు మరియు ఫార్మకాలజీ. మరింత చదవండి

జునెల్ ఫెయిత్ 24

జునెల్ Fe 24 ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం అధికారికంగా సూచించే సమాచారం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: సూచనలు, మోతాదు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు మరియు ఫార్మకాలజీ. మరింత చదవండి

యూరియా క్రీమ్

ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం యూరియా క్రీమ్ అధికారికంగా సూచించే సమాచారం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: సూచనలు, మోతాదు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు మరియు ఫార్మకాలజీ. మరింత చదవండి

డెక్స్ట్రోస్ 50% ఇంజెక్షన్

డెక్స్ట్రోస్ 50% ఇంజెక్షన్ అధికారిక ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం సూచించే సమాచారం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: సూచనలు, మోతాదు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు మరియు ఫార్మకాలజీ. మరింత చదవండి

ఉవా ఉర్సీ

వ్యతిరేక సూచనలు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు, టాక్సికాలజీ, ఫార్మకాలజీ మరియు చారిత్రక వినియోగంతో సహా Uva Ursi యొక్క సంభావ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకోండి. మరింత చదవండి

సెయింట్ జాన్ యొక్క వోర్ట్

వ్యతిరేక సూచనలు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు, టాక్సికాలజీ, ఫార్మకాలజీ మరియు చారిత్రక వినియోగంతో సహా సెయింట్ జాన్స్ వోర్ట్ యొక్క సంభావ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకోండి. మరింత చదవండి

అజెలిక్ యాసిడ్ జెల్

Azelaic Acid Gel అధికారిక ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం సూచించే సమాచారం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: సూచనలు, మోతాదు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు మరియు ఫార్మకాలజీ. మరింత చదవండి

రెటిన్-ఎ మైక్రో

రెటిన్-ఎ మైక్రో అధికారి ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం సమాచారాన్ని సూచిస్తున్నారు. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: సూచనలు, మోతాదు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు మరియు ఫార్మకాలజీ. మరింత చదవండి

ప్రీప్లస్ టాబ్లెట్లు

ప్రీప్లస్ టాబ్లెట్‌లు ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం అధికారికంగా సూచించే సమాచారం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: సూచనలు, మోతాదు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు మరియు ఫార్మకాలజీ. మరింత చదవండి

Phentermine విస్తరించిన విడుదల

ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం Phentermine పొడిగించిన విడుదల అధికారిక సూచించే సమాచారం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: సూచనలు, మోతాదు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు మరియు ఫార్మకాలజీ. మరింత చదవండి

గావిలైట్ ఎన్

ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం GaviLyte N అధికారికంగా సూచించే సమాచారం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: సూచనలు, మోతాదు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు మరియు ఫార్మకాలజీ. మరింత చదవండి

గ్రాన్యులెక్స్ స్ప్రే

ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం గ్రాన్యులెక్స్ స్ప్రే అధికారికంగా సూచించే సమాచారం. వీటిని కలిగి ఉంటుంది: సూచనలు, మోతాదు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు మరియు ఫార్మకాలజీ. మరింత చదవండి

బ్లాక్ కోహోష్

వ్యతిరేక సూచనలు, ప్రతికూల ప్రతిచర్యలు, టాక్సికాలజీ, ఫార్మకాలజీ మరియు చారిత్రక వినియోగంతో సహా బ్లాక్ కోహోష్ యొక్క సంభావ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకోండి. మరింత చదవండి