మాజీ శ్రీమతి గ్రేట్ బ్రిటన్ ఏప్రిల్ బాన్‌బరీ నీలి రంగు స్విమ్‌సూట్‌లో ఆశ్చర్యపోయాడు

బ్యూటీ క్వీన్ ఏప్రిల్ బాన్‌బరీ తనకు డేటింగ్ అదృష్టం లేదని మరియు ఎప్పుడూ చాట్ చేయలేదని భావించింది - కాబట్టి ఆమె మార్పులను రింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. డ్రెస్ డిజైనర్ మరియు మాజీ Ms గ్రేట్ బ్రిటన్, 33, కొత్త సిరీస్‌లో ఉన్నారు… మరింత చదవండి