వయాగ్రా సురక్షితమేనా? మీరు తెలుసుకోవలసినది

అంగస్తంభన లోపం కోసం వయాగ్రా సురక్షితమైన మరియు సమర్థవంతమైన చికిత్సా ఎంపిక అయినప్పటికీ, అన్ని మందులు ప్రమాదాల సమితితో వస్తాయి. మరింత చదవండి